NoLog.cz

Volba jazyka

Volba barevného tématu

O nás

Jsme aktivistický technologický kolektiv, který si klade za cíl podporovat všechny svobodně smýšlející jednotlivce, organizace a skupiny, usilující o společenskou změnu. Podporujeme antifašistické, antisexistické, antirasistické, antikapitalistické, environmenální aktivity a obecně boj proti jakémukoliv útlaku.

Věříme, že antiautoritářské hnutí bude ve svých snahách úspěšné pouze pokud bude mít k dispozici bezpečné, nezávislé, nekomerční komunikační kanály a počítačové systémy.

Proto jsme založili NoLog.cz – platformu, která nám slouží k budování takových struktur. Naše činnost není motivovaná ziskem, ale touhou přispět tím co umíme k vytváření lepšího světa tady a teď.

Nejsme technická podpora a nepodporujeme komerční aktivity.

Poděkování

Rádi bychom poděkovali spolku vpsfree.cz za prostředky, které na jejich infrastruktuře můžeme bezplatně využívat. Dále kolektivu Písk.cz, organizaci IuRe a všem našim podporovatelkám a podporovatelům, díky kterým může náš projekt fungovat.